Leave a comment

Nabídka programu

Tančíme středověké a novověké tance, obojí v podání vesnickém, v prostém lidovém šatu, s košíky, tamburínkami a jinými dobovými doplňky, ale také v podání velmi honosném, v šatu dvorském, kdy můžeme tanec proložit i mluveným slovem o zajímavostech z odívání v dané době, čím se dámy honosily, kde braly doplňky, látky atd.

Gotika (13. – 15. století) 

  • Zaměřujeme se na co nejvěrnější ztvárnění nejstarších dochovaných písemných tanečních zápisů Evropy, které jsou dokladem o taneční kultuře kvetoucí v dobách galantních trubadúrů a minnesängrů, v časech velkolepých turnajů a rytířských ctností
  • Významným centrem byla zprvu Francie, ale zatímco ve většině Evropy panovala gotika, na severu Itálie už se pomalu probouzela renesance, která přinesla i rozkvět tanečního umění a první zápisy dvorských tanců už se probouzí hravá renesance. Přináší i rozkvět tanečního umění, první zápisy párových tanců dvorského tanečního stylu, který se z Itálie rychle rozšířil i do Francie a dalších zemí Evropy pozdního středověku

Renesance (15. – 16. století)

  • V tomto období se tanec stává neodmyslitelnou součástí dobrého vzdělání a slušného vychování. Styl evropských tanců udávají zejména italští mistři (např. Fabritio Caroso, Cesare Negri…), na jejichž umění pak navazují v Anglii, Francii, Španělsku i v Německých zemích. Ukázky tanců, které Vám předvedeme, jsou založené na obsahu první dochované sbírky, která popisuje více či méně náročné tance, které se tančily u dvora.
  • Varianta vystoupení – lidové tance: Jelikož lidé byli vždy hraví a vždy vzhlíželi ke svým pánům, i ve starých dobách se chtěl prostý venkovský lid bavit tak, jak se bavili dvořané a proto se od nich snažili odkoukat právě i taneční kroky. Vznikly tak veselé a skočné, nenáročné tance, které se běžně tančily ve francouzských městech a na venkově. Jednoduchost a hravost, to je oč tu běží 🙂

Rády tančíme na akcích historických, na hradech či zámcích, ale nejen to, hezky se naše vystoupení vyjímá i na slavnostech měst, či na plesech a jiných podobných příležitostech. Vystoupení či průvod městem je možné po dohodě s pořadatelem ušít na míru, nebráníme se i několika vystoupením během jedné akce, kdy je možné vystřídat všechny čtyři kostýmy a udělat pomyslný průřez dobou.

Sami si zajišťujeme tlumočení z / do AJ.

Požadavky naší taneční skupiny:

  • taneční prostor odpovídající velikosti a s vhodným povrchem (nelze tančit na kamenitém povrchu, z kopce atd.)
  • uzamykatelná místnost pro převlékání a odložení kostýmů
  • ozvučení, kam lze zapojit USB nebo notebook s naší hudbou

Těšíme se na setkání s Vámi 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *